Αναστασίου Γενναδίου 29, 11474, Αθήνα
τηλ. 2106461980, 2106439089
fax. 2106426527
email. info@metrolive.gr